• Zaterdag 13 juli 2019, 't Kerspel in Goor

  • Werkwijze en samenwerking

    Höfteballooning vindt het geweldig om samen te werken met de stichting ‘Onze Ballon’ en daardoor nog meer kinderen blij te kunnen maken met een onvergetelijke belevenis. Onze Ballon kan deze ballonvaarten gratis aan de zieke kinderen aanbieden door alle steun en met heel veel dank aan de sponsoren, bedrijven, donateurs, acties en service clubs. Zij hebben daartoe een eigen hete luchtballon aangeschaft en werken nauw samen met een aantal andere stichtingen te weten: Beautiful Ballooning, Stichting Zorgeloos Kind, Kanjers voor Kanjers en Stichting Heartbeat.

  • Ons bestuur:

    Ons dagelijks bestuur bestaat uit een voorzitter en een penningmeester die verantwoordelijk is voor de financiën en het financiële jaarverslag. Tevens hebben alle deelnemende stichtingen een bestuurszetel in het bestuur zodat zij mede inhoud en vorm kunnen geven aan het beleid van Höfteballooning / Onze Ballon.